KURUM İÇİ HALKLA İLİŞKİLER

  <div align=justify> Kurum içi halkla ilişkiler çalışmalarında hedef kitle ilgili kurumdaki çalışanlardır.
  Kurum içi halkla ilişkilerin diğer bir deyimle kurum içi iletişimin amacı; hedef kitlenin yani çalışanların çalıştığı kuruma karşı güvenini ve aitlik duygusunu oluşturup kuruma her yönden destek vermesini sağlamaktır.
  Kurum içi iletişim neden önemli? Kurumun dış hedef kitlesine yönelik amaçlarını gerçekleştirebilmesi toplumda bir saygınlık kazanabilmesi için öncelikle iç hedef kitleye yani çalışanlara ulaşması gerekir.Bunu sağlamak için;</div>

- Kurum kültürü oluşturmak
- Tüm çalışanların kurumla ilgili her konuda bilgi almasını sağlamak
- Belli zamanlarda çalışanlardan kurumla ilgili her konuda görüş ve önerilerini almak
- Çalışanlara sorunlarını çözmede yardımcı olmak, gerekir.

Bunları gerçekleştirmek için kullanılan iletişim araçları ise;

- Kurum İçine Yönelik Yayınlar
- Mektuplar
- İlan Panoları
- Faaliyet Raporları
- Toplantılar
- Dilek Kutuları
- Sergiler

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !